Benders Byggsystem bygger garage i Nyköping

Benders Byggsystems uppdrag

Vårt uppdrag på Benders Byggsystem är att tillverka och montera stommen till garagen som består av fyra delar, ovanpå detta monterar beställaren Moby Modulärt Byggande färdiga moduler. De byggkomponenter som ingår är bjälklag, innervägg, pelare och balkar i betong samt stål. Montaget kommer att påbörjas i oktober 2022.

Varför prefabricerad stomme och varför Benders Byggsystem?

Att bygga prefabricerade stomme i betong innebär att byggnaden snabbt blir tät, torr och driftklar. När byggkomponenter som bjälklag, innervägg och fasader tillverkas inomhus istället för på byggarbetsplatsen får du snabbt ett väderskyddat och tätt hus. Vi på Benders jobbar aktivt med kund för att ta fram de mest kostnadseffektiva lösningarna med fokus på säkerhet, kvalitet och miljö.

Korta fakta

Projekt: Kv Brädgården
Beställare: Moby Modulärt Byggande AB
Projektör: Structor i Värmland
Start: Q4 2022
Ort: Nyköping
Affärsanvarig: Jan Beyerböck, 010-888 40 53 jan.beyerbock@benders.se