Benders Byggsystem levererar komplett stomme till 112 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Nacka stad

Kvarteret Brytaren mindre ingår i det nya stadsutvecklingsprojektet i Nacka stad. Ett optimalt läge i det nya centrala Nacka. Benders Byggsystem har glädjande kommit överens med Kungsmontage om att leverera och montera stommen till projektet – 112 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler, där varje trapphus har sin egen prägel.

Benders Byggsystems uppdrag

Vårt uppdrag på Benders Byggsystem är att tillverka och montera stommen till kvarteret Brytaren bestående av fem trapphus där varje hus har sin egen prägel. De olika sandwichfasaderna levereras i puts, infärgat, plåt samt tegel. Övriga byggkomponenter som ingår är bjälklag, innervägg, stål, trappor och balkonger. Montaget kommer att påbörjas i kvartal ett 2022.

Varför prefabricerad stomme och varför Benders Byggsystem?

Att bygga prefabricerade stomme i betong innebär att byggnaden snabbt blir tät, torr och driftklar. När byggkomponenter som bjälklag, innervägg och fasader tillverkas inomhus istället för på byggarbetsplatsen får du snabbt ett väderskyddat och tätt hus. Vi på Benders jobbar aktivt med kund för att ta fram de mest kostnadseffektiva lösningarna med fokus på säkerhet, kvalitet och miljö.

Korta fakta

Projekt: Kv Brytaren
Beställare: Kungsmontage
Projektör: Structor i Eskilstuna
Start: Q1 2022
Ort: Nacka, Stockholm
Affärsanvarig: Fredrik Roosling, 010-888 41 16 fredrik.roosling@benders.se