Benders Byggsystem levererar komplett stomme till 192 lägenheter i Mölndal, Göteborg

Mellan Mölndalsvägen och Ebbe Lieberathsgatan skall projekt Krokslätt upprättas. Skanska Sverige AB har fått i uppdrag av Skanska Nya Hem att uppföra 192 bostäder. Benders Byggsystem kan stolt presentera att vi fått förtroendet att leverera komplett betongstomme till projektet.

Benders Byggsystems uppdrag

Vårt uppdrag på Benders Byggsystem som totalentreprenör är att projektera, tillverka och montera stommen till kvarteret bestående av färdigmålade sandwichfasader gjutna mot sinusmatris, innerväggar, massivt förspänt bjälklag med ingjutna avloppsgrodor, stål, balkonger, loftgångar och trappor. Montaget kommer att påbörjas i oktober 2021 och färdigställas maj 2022.

Varför prefabricerad stomme och varför Benders Byggsystem?

Att bygga prefabricerade stomme i betong innebär att byggnaden snabbt blir tät, torr och driftklar. När byggkomponenter som bjälklag, innervägg och fasader tillverkas inomhus istället för på byggarbetsplatsen får du snabbt ett väderskyddat och tätt hus. Vi på Benders jobbar aktivt med kund för att ta fram de mest kostnadseffektiva lösningarna med fokus på säkerhet, kvalitet och miljö.

Korta fakta

Projekt: Krokslätt
Byggherre: Skanska Nya Hem
Byggentreprenör: Skanska Sverige AB
Arkitekt: Erséus Arkitekter
Start: Q3 2021
Ort: Mölndal
Affärsanvarig: Lars Andersson, 010-888 45 08 lars.andersson@benders.se