Benders Byggsystem bygger ett nytt kvarter med 189 lägenheter, en förskola samt lokaler i Eskilstuna

Mellan Klostergatan, Alfeltsgatan och Kyrkogårdsgatan skall projekt Eskilshem 4:7 och 4:8 upprättas. På uppdrag av Tuna Förvaltning & Entreprenad ska Benders Byggsystem leverera och montera den prefabricerade stommen.

Det är Eskilstuna Kommunfastigheter som är byggherre och White som är arkitekt.

Benders Byggsystems uppdrag

Vårt uppdrag på Benders Byggsystem består i att som totalentreprenör projektera, tillverka och montera stommen till kvarteret bestående av halvsandwichfasader, innerväggar, bjälklag, stål, balkonger, loftgångar och trappor. Montaget kommer att påbörjas i december 2021.

Varför prefabricerad stomme och varför Benders Byggsystem?

Att bygga prefabricerade stomme i betong innebär att byggnaden snabbt blir tät, torr och driftklar. När byggkomponenter som bjälklag, innervägg och fasader tillverkas inomhus istället för på byggarbetsplatsen får du snabbt ett väderskyddat och tätt hus. Vi på Benders jobbar aktivt med kund för att ta fram de mest kostnadseffektiva lösningarna med fokus på säkerhet, kvalitet och miljö.

Korta fakta

Projekt: Eskilshem
Start: Q4 2021
Ort: Eskilstuna
Affärsanvarig: Thomas Axelsson, 010-888 4050 thomas.axelsson@benders.se