Benders Byggsystem bygger Ella Allé

Benders Byggsystem har kommit överens med Besqab Projektutveckling om att leverera stommen till kvarteret Strömmingen 1-3 eller Ella Allé som det också heter. Projektet är beläget vid Ella Gård i Täby, utanför Stockholm. Projektet innefattar 112 bostäder fördelade i 3 bostadshus med underliggande garage samt 7 st radhus och en separat förskolebyggnad.

Benders Byggsystems uppdrag

Vårt uppdrag på Benders Byggsystem är att tillverka och montera stommen till kvarteret Strömningen 1-3. Projektet innefattar fasader i både halv- och helsandwichutförande med PIR-isolering. Helsandwichfasaderna tillverkas i både puts och med ingjutet tegel. Övriga byggkomponenter som ingår är homogena bjälklagsplattor med ingjutna avlopps- och ventilationsinstallationer, innerväggar, stål, trappor och balkonger. Montaget kommer att påbörjas i mars 2022.

Varför prefabricerad stomme och varför Benders Byggsystem?

Att bygga prefabricerade stomme i betong innebär att byggnaden snabbt blir tät, torr och driftklar. När byggkomponenter som bjälklag, innervägg och fasader tillverkas inomhus istället för på byggarbetsplatsen får du snabbt ett väderskyddat och tätt hus. Vi på Benders jobbar aktivt med kund för att ta fram de mest kostnadseffektiva lösningarna med fokus på säkerhet, kvalitet och miljö.

Korta fakta

Projekt: Ella Allé
Beställare: Besqab
Projektör: Structor i Eskilstuna
Start: Q1 2022
Ort: Täby, Stockholm
Affärsansvarig: Carl-Johan Lillieros, 010-888 41 18 carl-johan.lillieros@benders.se