Benders Byggsystem bygger ett nytt kvarter med lägenheter längs Bällstaviken i Bromma

Längs Karlsbodavägen i gamla Ulvsunda industriområde skall kvarteret Åstranden 5 byggas. På uppdrag av Skanska ska Benders Byggsystem leverera och montera den prefabricerade stommen.

Ulvsunda industriområde är en viktig pusselbit i en större stadsomvandling runt Bällstaviken. I Mariehäll och Ulvsunda pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I denna detaljplan planeras cirka 400 bostäder, lokaler och förskola.

Benders Byggsystems uppdrag

Vårt uppdrag på Benders Byggsystem består i att som totalentreprenör projektera, tillverka och montera stommen till kvarteret bestående av fasader, innerväggar, bjälklag, stål, balkonger och trappor. Projektet kommer att Svanen-märkas.

Fasadväggarna utföres i första plan med ingjutet tegel och ovanliggande plan målade med varierande insättningar.

Varför prefabricerad stomme?

Att bygga prefabricerade stomme i betong innebär att byggnaden snabbt blir tät, torr och driftklar. När byggkomponenter som bjälklag, innervägg och fasader tillverkas inomhus istället för på byggarbetsplatsen får du snabbt ett väderskyddat och tätt hus.

Fasadväggar i betong ger dig dessutom många variationsmöjligheter gällande byggnadens utseende. Med hjälp av olika ytbearbetningar och färger kan du skapa en vacker och personlig byggnad. Vi erbjuder en mängd olika ytbearbetningar, allt från målad till mer exklusiva som grafiskbetong, infärgad betong , matrisgjutenbetong samt med ingjutet tegel eller klinker.

Korta fakta

Projekt: Åstranden 5
Start: Q1 2022
Ort: Bromma, Stockholm
Affärsanvarig: Fredrik Roosling, 010-888 40 61 fredrik.roosling@benders.se

Se samtliga referensprojekt.