T-stöd, Kågeröd

Benders levererar ca 140 lpm stödmurar i varierande höjder till trafikverkets projekt i Kågeröd.

Under säsongen 2015 levererade Benders 4,8m höga T-stöd till järnvägsprojekt i Kågeröd där en ny gång och cykelväg byggdes under järnvägen. Stöden som Benders levererade tar upp höjdskillnader innan och efter tunneln.

Se samtliga referensprojekt.