Runda trappor

Våra runda trappor går att få i två olika utförande, dels med bärande kupa alternativt med bärande stålspindel.

Trappor med bärande kupa kräver upplag på ståldubb. Exempel på upplag kan vara en ursparing i bärande betongvägg eller en bärande stålkonstruktion. Undersidan rollas i fabrik vilket gör trappan färdig för målningsbehandling på arbetsplatsen.

Detaljerad information

Våra runda enloppstrappor kräver mindre utrymme vilket bl.a gör dessa användbara i de fall där utrymmet i trapphuset är begränsat. Vi tillverkar våra runda i två olika utföranden, dels med bärande kupa vilket gör att trappan behöver upplag mot bärande betongvägg eller exempelvis stålkonstruktion, eller med bärande stålspindel. Trappan med bärande stålspindel kräver inga upplag i väggar. Trapporna är, i grundutförande, anpassade för att beläggas med vår terrazzo. Men det är dock inga problem att anpassa trapporna för andra typer av beläggningar, tex linoleummatta, natursten och klinkers. Stegdjupet i våra runda trappor är alltid minst 250 mm i gånglinjen, detta för att upfylla de krav som ställs i BBR. Hur trappan ska utföras bestäms i samråd med våra projektörer. Vi använder oss av ett antal olika standardformar som vi sedan bygger om och anpassar efter kundens och arkitektens önskemål.

Räcken till dessa trapptyper går att få i en eller två delar, beroende på vad som önskas. Läs mer om våra räcken.

Vi rekommenderar att steghöjden bör vara mellan 165 mm och 190 mm. Trapporna går att få i vänster eller högergående utförande.

Vid projektering anges följande:

  • Trapploppshöjd
  • Antal steghöjder
  • Steghöjd
  • Stegdjup
  • Trappbredd
  • Elementvikt
  • Höger eller vänstergående
  • Placering av räckesfästen.
  • Montageanvisningar och färdigt golvhöjd.
  • Plankanter och eventuella ursparingar.

Se kompletta utbud av våra olika trappmodeller.

Läs mer om våra olika beklädnadsalternativ för trappor.