Raka trappor

Vår vanligaste trapptyp kan tillverkas i en mängd olika utföranden. Gemensamt för samtliga raka trappor är att de utförs med bärande kupa och rollad undersida i gråbetong som är färdig för målningsbehandling.

Vi levererar våra raka trappor med vilplan. Antingen som separata element eller som vidhängande till trapporna vilket skapar fördelar vid montage med bl a färre lyft och enklare montage. Vi kan även tillverka lösa våningsplan om så önskas. Trapporna levereras i gråbetong och beklädes i slutskedet av byggnationen, alternativt färdigbelagda med terrazzo från fabrik.

Detaljerad information

Våra raka trappor har en stor flexibilitet med avseende på olika trapphusbredder och höjder. Vi tillverkar våra raka trappor med vidhängande vilplan, vilket minskar antalet lyft vid montage. Elementen har ljudisolerade upplag där så krävs i form av neoprene och fibertex. Trappor och planer är anpassade för att beläggas med vår terrazzo, men kan även anpassas för andra typer av beläggningar, tex linoleummatta, natursten och klinkers. En vanligt förekommande bredd är 900mm, stegdjupet brukar då vara 250mm. Trappans bredd och stegdjup går att variera i oändlighet vilket gör detta till en mycket flexibel trapptyp. Hur trappan ska utföras bestäms i samråd med våra projektörer.

Vi rekommenderar att steghöjden bör vara mellan 165 mm och 190 mm.
Övrigt att tänka på är att avståndet mellan trappa och vägg bör ej får överstiga 50 mm. Mått mellan trapplöp bör vara minst 100 mm, detta för att räcken ska få plats.

Vid projektering anges följande:

  • Trapploppshöjd
  • Antal steghöjder
  • Steghöjd
  • Stegdjup
  • Trappbredd
  • Elementvikter
  • Höger- eller vänstergående
  • Placering av räckesfästen. Standardinfästning är ingjutna M16-hylsor i vart annat steg.
  • Montageanvisningar och färdigt golvhöjd.
  • Plankanter och eventuella ursparingar.

Se kompletta utbud av våra olika trappmodeller.

Läs mer om våra olika beklädnadsalternativ för trappor.