Räcken och Handledare

Vi erbjuder kundanpassade och säkra räcken och handledare för utsmyckning av trappor.

Våra räcken och handledare finns i en mängd olika dimensioner och utföranden. De vanligaste är med ram av rundstål alternativt plattstål. Räckena levereras grundmålade och kan användas som skyddsräcken under byggtiden. Slutmontage av räcken sker i ett senare skede av bygget och ingår i Benders åtagande. Vi kan också erbjuda räcken i olika specialutförande med överliggare och handledare i olika träslag. Alla våra räcken tillverkas enligt gällande bestämmelser och normer.

Detaljerad information

Trappräcken tillverkas 900 mm höga, planräcken 1100 mm höga som standard. Om önskemål finns eller tillgängligheten kräver kan trappräcken tillverkas 1100 mm höga med en ledstång som monteras på 900 mm höjd. Räcken till fria trappsidor kan levereras som skyddsräcke och monteras med provisoriska räckesfästen enligt anvisning. När det närmar sig färdigställande av trapphusen monteras räckena permanent med ordinarie räckesfästen av Benders. Vid samma etablering monteras också planräcken samt ledstänger. Om ledstänger av trä ingår – sker uppmätning, tillverkning och montering av dessa efter att smidesräcken är permanent monterade.