Räcken och Handledare

Vi erbjuder kundanpassade och säkra räcken och handledare för utsmyckning av trappor, balkonger och loftgångar.

Våra räcken och handledare finns i en mängd olika dimensioner och utföranden. De vanligaste är med ram av rundstål alternativt plattstål. Räckena levereras grundmålade och kan användas som skyddsräcken under byggtiden. Slutmontage av räcken sker i ett senare skede av bygget och ingår i räckesleveransen. Vi kan också erbjuda räcken i olika specialutförande med överliggare och handledare i olika träslag. Alla våra räcken tillverkas enligt gällande bestämmelser och normer.

Standardräcken

Räcke Typ 21 A

 • Ram av rundstål 30×2 mm.
 • Ståndare, rund 12 mm.
 • Grundmålat vid leverans.
 • Kan beställas som skyddsräcke.

Räcke Typ 21 B

 • Ram av rundstål 40×2 mm.
 • Ståndare, rund 12 mm.
 • Grundmålat vid leverans.
 • Kan beställas som skyddsräcke.

Räcke Typ 11 A

 • Ram av plattstål 30×8 mm.
 • Ståndare, rund 12 mm.
 • Grundmålat vid leverans.
 • Kan beställas som skyddsräcke.
 • Träöverliggare kan monteras på detta räcke.

Räcke Typ 12 A

 • Ram av plattstål 40×8 mm.
 • Ståndare, rund 12 mm.
 • Grundmålat vid leverans.
 • Kan beställas som skyddsräcke.
 • Träöverliggare kan monteras på detta räcke.

Standardhandledare

Handledare Typ 21 A

 • Rör 30×2 mm.
 • Förlängd 300mm uppe och nere där så är möjligt.
 • Grundmålat vid leverans.

Handledare Typ 21 B

 • Rör 40×2 mm.
 • Förlängd 300mm uppe och nere där så är möjligt.
 • Grundmålat vid leverans.

Handledare Typ 11 A

 • Plattstål 30×8 mm.
 • Förlängd 300mm uppe och nere där så är möjligt.
 • Grundmålat vid leverans.

Handledare Typ 12 B

 • Plattstål 40×8 mm.
 • Förlängd 300mm uppe och nere där så är möjligt.
 • Grundmålat vid leverans.

Detaljerad information

Trappräcken tillverkas 900mm höga, planräcken 1100mm höga som standard. Om önskemål finns kan trappräcken tillverkas 1100mm höga med en ledstång som monteras på 900mm. Räcken till insida trappa levereras som skyddsräcke och monteras med excenterlås på provisoriska räckesfästen. När det närmar sig färdigställning av trapphusen slutmonteras räckena på ordinarie räckesfästen. Vid samma etablering monteras också planräcken och ledstänger.