Raka, Svängda och Runda

De prefabricerade betongtrapporna från Benders är mer än bara en konstruktion ämnad att underlätta passagen mellan två nivåer. Med trappor i betong får du en gedigen och vacker trappa som passar in i byggnadens miljö samtidigt som den är slitstark och känns behaglig att gå i.

Benders erbjuder trappor i tre olika utföranden - Raka, Svängda och Runda, för olika typer av konstruktioner. Våra betongtrappor är slitstarka och beläggs som standard med terrazzo. Trapporna kan även levereras i gråbetong som färdig yta, alternativt gråbetong för annan beklädnad såsom klinker, Bohusgranit eller matta.

Alla våra standardräcken kan levereras som skyddsräcken, som monteras temporärt under byggtiden, för att säkerställa en säker arbetsplats, och permanent i slutet av byggnationen.

Raka trappor

Vår vanligaste trapptyp kan tillverkas i en mängd olika utföranden. Gemensamt för samtliga raka trappor är att de utförs med bärande kupa och rollad undersida i gråbetong som är färdig för målningsbehandling. Vi levererar våra raka trappor med vilplan. Antingen som separata element eller som vidhängande till trapporna vilket skapar fördelar vid montage med bl a färre lyft och enklare montage. Vi kan även tillverka lösa våningsplan om så önskas.

Läs mer om Benders Raka trappor

Svängda trappor

Våra svängda enloppstrappor utförs med bärande kupa och behöver upplag för ståldubb. Exempel på upplag kan vara en ursparing i bärande betongvägg eller en bärande stålbalk gömd i en lättkonstruktion. Undersida utförs i rollad gråbetong som är färdig för målningsbehandling. Trapporna kan tillverkas i fyra olika grundutförande, CSER, USER, IBSE och ISSE.

Läs mer om Benders Svängda trappor

Runda trappor

Våra runda trappor går att få i två olika utförande, dels med bärande kupa alternativt med bärande stålspindel. Trappor med bärande kupa kräver upplag på ståldubb. Exempel på upplag kan vara en ursparing i bärande betongvägg eller en bärande stålkonstruktion. Undersida utförs i rollad gråbetong som är färdig för målningsbehandling.

Läs mer om Benders Runda trappor

Rund trappa
Rak trappa Svängd trappa Rund trappa