Norbergstrappan AB – ett Bendersföretag

Norbergstrappan AB är en av Sveriges ledande tillverkare av prefabricerade betongtrappor. Vårt koncept är att leverera betongkupan i byggskedet för att i slutskedet av projektet belägga trappan med terrazzo. Det ger en slutprodukt med hög finish som inte riskeras att bli skadat under byggtiden.

Under 2016 förvärvades Norbergstrappan AB av Benders, och kommer under 2018 att verka under Benders Sverige AB. Företagen har en mångårig och gedigen kunskap av tillverkning i betong vilket gjorde det till en naturlig förening. Dels kommer trapporna ingå som en byggkomponent i konceptet Stomsystem men kommer fortsatt även erbjudas fritt på bil, utifrån projektspecifika önskemål från våra olika samarbetspartners. Räcken i olika utföranden kan också levereras till samtliga trappor samt golvbeläggning till omkringliggande ytor i byggnaden.

Projekteringen är förlagd till Norberg medan tillverkning sker i både Norberg samt i nystartad fabrik i Uddevalla.

Tidslinje

1988
Företaget startades 1988 som Norit AB.

2000
Skanska Prefab AB köper Norit AB. Skanska Prefab blir senare Skanska Stomsystem AB.

2012
Sören Morin, tidigare fabrikschef, blir ny ägare, och företaget döps om till Norbergstrappan AB.

2016
Benders förvärvar Norbergstrappan AB och kommer bli en del av Benders Sverige AB under 2018.

2017
Under våren 2017 påbörjas tillverkning av Norbergstrappan även i Benders fabrik i Uddevalla.