Ytbearbetningar

Fasadväggar i betong ger dig många variationsmöjligheter. Med hjälp av olika ytbearbetningar och färger kan du skapa en vacker och personlig byggnad. Vi erbjuder en mängd olika ytbearbetningar, allt från putsad eller målad till mer exklusiva som grafisk eller slipad.

Fasaden är vanligtvis det första intryck du möts av vid en byggnad. Vid byggnation med fasadväggar av typen Sandwich eller Massiv erbjuder vi en mängd olika ytbearbetningar, vilka ger dig möjlighet att skapa en lika vacker utsida som insida.

Putsad

Puts är en klassisk fasad som går att få med slät eller strukturerad yta. En putsad fasad är oftast färgad vilket gör att du kan få den i den kulör du önskar.

Målad

Målad ytbearbetning innebär att fasaden färgas direkt på betongen, i den kulör som bäst passar ditt bygge.

Slipade

En slipad fasad är jämn i sin yta och kan fås i olika slipgrader som påverkar slutresultatet. Den färdiga ytan är hållbar och kräver minimalt med underhåll.

Grafisk betong

Ytbearbetningen grafisk betong gör det möjligt att överföra mönster, figurer, tecken eller rastrerade bilder i betongen. En spännande teknik som ger en levande känsla i fasaden och förstärker byggnadens unika karaktär tack vare sin stor variation i antal uttrycksmöjligheter. Kan appliceras på en enskild väggkomponent eller en hel fasad.

Tekniken innebär i sin enkelhet att yttersta lagret av betongen hindras från att härda i mönsterdelarna. När betongytan sedan högtrycksspolas med vatten framträder det grafiska mönstret som en bild i betongytan.

Matrisgjuten

Matrisgjutna fasadytor i betong ger dig möjlighet att skapa nästan vilken profil eller vilket mönster som helst. För att skapa mönster i fasadytan kan olika gummimatriser med olika mönster som läggs i botten på gjutformen användas. Det går också att snickra ihop en egen form i lackad plyfa eller tillverka en i plåt. Endast din fantasi sätter gränser för fasadens utseende.

Matrisgjutna mönster kan påverkas av dygnets ljussättning vilket innebär att byggandes intryck kan förändras kontinuerligt under dagen.

Tegel

Tegel är även det en klassisk fasad som går att få i en mäng olika färgalternativ. Önskar du tegel som ytbearbetning gjuts teglet fast i de prefabricerade fasadväggarna direkt i fabriken vilket gör att du får en helt färdig fasad vid leverans.

En fasad i tegel är inte bara snygg utan kräver också mindre underhåll i förhållande till en fasad i till exempel trä.

Reliefer

Tillsammans med grafisk betong och matrisgjutna betongfasader är reliefer den teknik som erbjuder mest konstnärligt och unikt uttryck. Reliefer, så kallade upphöjda motiv, är en typ av matrisgjuten ytbearbetning. Reliefmönstret skapas genom att de läggs i botten på gjutformen i till exempel en formad plåt eller gummimatris.

Reliefer kan också skapas med hjälp av lister i stål eller trä. Det är ett effektivt sätt att dölja skarvar.