Parkeringshus

Ett parkeringshus med prefabricerade betongelement skapar stora möjligheter. Byggtiden är kort vilket innebär att parkeringshuset snabbt kan tas i bruk.

Prefabricerade förspända betongelement har långa spännvidder och därmed får huset betydligt färre antal pelare och väggar jämfört med ett platsgjutet hus. Det innebär i sin tur en ökad användbar yta.

Parkeringshusen ligger ofta i de centrala delarna av storstäderna och därför är den arkitektoniska gestaltningen viktig. I samarbete med dig skapar vi de rätta förutsättningarna för att arkitekten ska ha så stor kreativ frihet som möjligt.