Offentliga byggnader

Betong är både ett hållbart och formbart naturmaterial som passar alla typer av byggnader, inte minst offentliga byggnader, som sjukhus och skolor där höga krav ställs på att skapa en funktionell och behaglig byggnad.

Vi har lång erfarenhet av att konstruera och leverera stommar till offentliga byggnader. Våra lösningar baseras på fasadväggar i olika utförande vilket ger möjligheter att skapa personliga fasaduttryck anpassade efter den unika byggnaden.

Sjukhus

Det är många krav som ställs på sjukhus. Flexibla lösningar där storlek och utformning enkelt kan anpassas samt en god inomhusmiljö är självklara egenskaper. Andra fördelar med en stomme i betong är låg energiförbrukning, den kräver minimalt med underhåll och den går snabbt att bygga. Ett sjukhus med prefabricerade stommar i betong från Benders Byggsystem har alla dessa egenskaper, och några till.

Skola

En viktig faktor när du investerar i en offentlig byggnad så som en skola, är att den är av högsta kvalitet. En skola ska vara verksam under lång tid och vara hållbar för flera generationer av studenter. Att bygga en ekonomisk, fuktsäker och vacker skola med prefabricerade stommar i betong från Benders Byggsystem är att satsa på framtiden.

Stationer

Oavsett om ni ska bygga en tågstation eller polisstation är god kvalitet, ekonomi och miljötänkande viktiga aspekter. Byggtiderna är korta och med våra färdiga fasadväggar slipper en ställning monteras runt bygganden. Benders byggsystems stomlösningar i betong är tack vare sina goda egenskaper ett naturligt val för er station.