Massivplattor

Med våra massivplattor, förspända (D/F) och slakarmerade (D), får du en snabb och lönsam byggnation. Tack vare att det mesta görs färdigt i fabriken, sparas dyrbar tid på byggplatsen.

Det finns många fördelar med att använda massivplattor. De är lätta att montera, ger goda ljud- och brandegenskaper och har kort torktid. Plattan kan dessutom förses med avloppsbrunnar, balkonginfästningar och golvbrunnar som gjuts in i betongelementet direkt i fabrik, vilket minskar arbetstiden på byggplatsen. Plattorna används även ofta i trapphus eftersom de klarar större laster än håldäck eller där håldäck ej är lämpliga, t.ex. på grund av utformning eller håltagningar.

Våra förspända massivplattor har en standardbredd om 2,4 meter, men är lätta att anpassa. De stora spännvidderna gör att byggnaderna får en flexibel planlösning tack vare att behovet av antalet bärande konstruktioner, som pelare och balk minskar.

Undersidan på betongelementet är slät och jämn. Det gör att taket på våning under får en färdig och snygg yta direkt. Önskar man ändå måla undersidan på plattan går det givetvis bra. Massivplattans översida har en grövre struktur som bör jämnas till med pågjutning eller spackling för att få ett slätt undergolv för till exempel mattläggning.

Massivplattorna gjuts med låg VCT (vattencementtal) vilket ger en kort uttorkningstid. Det innebär att plattorna är torra då det lämnar fabriken vilket gör att man undviker långa torktider på byggplatsen.

Med Benders Byggsystems massivplattor är förutsättningarna goda för att snabbt skapa en tät och torr byggnad. De monteras gärna ihop med våra fasadväggar för bästa resultat.

Läs mer om våra olika fasadväggar.