Kommersiella byggnader

Vi erbjuder kompletta stomlösningar för kommersiella byggnader. Arenor, kontorsbyggnader och affärshus är några exempel på vad vi arbetar med.

Med våra stomsystem kan vi erbjuda bjälklag med stora spännvidder och ett fåtal bärande delar. På så vis får du öppna ytor som ger dig möjlighet till en flexibel planlösning.

Arenor

En arena är sällan till för endast en aktivitet. Oftast ska det vara en funktionell lokal som kan ta hand om såväl konserter som ishockeymatcher. De primära kraven på arenan är dock desamma; minimalt med skymmande pelare bland publiken, långa spännvidder och en unik profil.

Kontorsbyggnader

Vi har decenniers erfarenhet av att bygga kontor, både i storstäder och på mindre orter. Flexibla och energisnåla kontorsbyggnader skapas genom en kombination av stål och betong. Våra bjälklag ger stora spännvidder med få bärande delar. Stora utrymmen ger möjlighet till öppna ytor och möjlighet flexibel planlösning.

Affärshus

Oavsett om det är ett varuhus i flera våningar eller ett stort köpcentrum i ett plan som ska uppföras har vi kunskapen. En stomme i stål och betong ger effektiva lokalytor med flexibilitet. Fasader av betongelement kan levereras med ett flertal utförande. Här kan du läs mer om våra ytbearbetningar.