Hallbyggnader

Utifrån våra välbeprövade standardlösningar skräddarsyr vi en hall som passar dina unika behov. Lager, industri och handel är några exempel på användningsområden för hallar.

Att välja en hall i betong från oss innebär flexibilitet.

Betonghall

En hall i betong är ett effektivt klimatskal. Med fasader av sandwichkonstruktion i betong samt isolering och tak av prefabricerade betongkassetter får du en värmetrög stomme som skapar en jämn inomhustemperatur över hela året. Fasaderna kan levereras med färdigmålad utsida eller med en mer exklusiv yta som exempelvis slipad eller matrisgjuten betong.

Hallbyggnaden kan kompletteras med entresolbjälklag. Det invändiga hallkomplementet består då av en stålstomme och prefabricerade betongkassetter.