Håldäckselement

Håldäckselement (HD, HD/F) har ett brett användningsområde och kan med fördel användas i de flesta konstruktioner. Tack vare sin materialsnålhet och bärkraft är håldäckselement (HD, HD/F) det mest kostnadseffektiva bjälklaget till din byggnad.

Våra Håldäckselement (HD, HD/F) är prefabricerat betongelement som används som bjälklag och tak i bostäder, affärs- och kontorsbyggnader, industrier, parkeringshus och skolor. Vi erbjuder två olika typer av håldäck, håldäckselement (HD) och förspända håldäckselment (HD/F).

Håldäckselement (HD, HD/F) har ett brett användningsområde. De lämpar sig väl i byggnader där stora ytor ska täckas med bjälklag, till exempel affärs-, industri- och kontorsbyggnader. De passar bra till byggnader med långa spännvidder, till exempel parkeringshus, vilket både minskar behovet av antalet bärande konstruktioner som pelare och balk samt ger stora möjligheter till flexibla planlösningar. De levereras i standardbredd om 1,2 meter och i valfri längd. Vid behov kan elementen projektanpassas och sågas till annan bredd.

Håldäckselementets (HD, HD/F) översida har en grövre struktur som vanligtvis jämnas till med pågjutning eller spackling. Pågjutning eller spackling görs dels för att få ett slätt undergolv för mattläggning, träpanel eller annan typ av golvyta och för att uppfylla de ljudkrav som önskas. Håldäckselementens (HD, HD/F) undersida har däremot en finare struktur som gör att taket får en färdig och snygg yta direkt. Undersidan går givetvis att måla i en passande kulör för byggnaden, om så önskas.