Fasadväggar

Varje bygginvestering är ett mycket viktigt projekt. Med Benders Byggsystems Prefabricerade fasadväggar i betong får du en byggnad som är tät, tålig och vacker, i många år. Ett val du kan känna dig trygg med. Lång livslängd och minimalt med underhåll får du dessutom på köpet.

Fasadväggar ska vara hållbara och tåliga samt skydda byggnaden mot väder och vind. De ska dessutom vara estetiskt tilltalande eftersom fasaden vanligtvis är det första intryck du möts av vid en byggnad. Benders Byggsystem erbjuder fasadväggar i tre olika utföranden - Sandwich, Halvsandwich och Massiv, för olika typer av byggnationer samt ett flertal ytbearbetningar för att skapa en vacker helhet som passar bygganden.

Sandwichvägg (W)

En Sandwichvägg består av två betongskivor med mellanliggande isolering. Väggen används huvudsakligen till byggnationer där krav på god isolering ställs, till exempel bostäder och kontor.

Sandwichväggens ytterskiva kan utföras med en mängd olika fasadytor för att skapa en vacker och personlig byggnad. Läs mer om våra ytbearbetningar.

Sandwichväggen kan även utföras som sockel.

Halvsandwich (V/I)

Halvsandwichväggen består av en innerskiva av betong följt av isolering. På plats kompletterar ni Halvsandwichväggen med den fasad ni önskar, till exempel puts, tegel eller trä.

Massivväggar (V)

Med Massivväggar får en du en vägg helt i betong. Massivväggar används framför allt som innervägg men går också att använda vid kallhus eller byggnader som inte har så stora uppvärmningskrav, till exempel hallar och parkeringshus.

Massiväggens ytterskiva kan utföras med en mängd olika fasadytor. Läs mer om våra olika ytbearbetningar.

Om du önskar, fabriksmonterar vi fönster och fönsterbleck. På så vis är bygganden väderskyddad direkt när stommen har rests.