Bygga i betong

Prefabricerade stomsystem innebär att byggnaden snabbt blir tät, torr och driftklar. Fukttåliga och oorganiska material innebär dessutom att du undviker fuktproblem.

När betongelementen - exempelvis väggar, bjälklag och trappor - tillverkas inomhus istället för på en byggarbetsplats får du snabbt ett väderskyddat och tätt hus.

Två andra fördelar med en stomme av betong är låg energiförbrukning och god inomhusmiljö. En tung stomme är värmetrög och bidrar därmed till en jämn inomhustemperatur över hela året. Behagligt svalt på sommaren – behagligt varmt på vintern. En tung stomme lagrar nämligen både värme och kyla.

I framkant när det gäller energifrågor

Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om hur vi uppnår högt uppsatta miljömål. Energifrågor ligger vi i framkant med och kan därför stötta er vid arbete med energieffektiva stommar och hallar.

Smidig och trygg process

En stomme är inte enbart komponenter, utan helt beroende av sin helhet. Ett samarbete med oss ger ett lyckat och effektivt projektgenomförande.

Våra erfarna projektledare stöttar dig under projektets samtliga skeden – från projektering med 3D-modeller och BIM till produktion i fabrik och snabbt montage på byggarbetsplatsen.