Bostäder

Våra bostadslösningar är genomtänkta vad gäller klimat, energieffektivitet och fuktsäkerhet. Vi arbetar med beprövade standardlösningar från våra tekniska plattformar. Komponenterna kombineras för att möta just dina unika behov.

Genom att arbeta med hög färdigställandegrad flyttar vi arbete från byggarbetsplatsen till den skyddade miljön i våra fabriker.

Till bostäder kan vi leverera sandwichfasader av betong och isolering som ger ett färdigt klimatskal. Fasaderna kan dessutom levereras färdigmålade från fabrik med fönster och fönsterbleck på plats.

På så vis säkerställer vi att minimalt med fukt tillförs byggnaden efter att vi rest stommen samtidigt som uttorkningen påskyndas.

Vårt tillverkningssätt möjliggör alla typer av bostäder så som flerbostadshus, studentboenden och villor.