BIM - På vårt vis

Tid, kvalitet och överblick - bättre totalkostnad. Så kan fördelarna med att visualisera och använda BIM enkelt uttryckas.

För oss på Benders Byggsystem är det naturligt att använda BIM och 3D modeller genom hela processen från anbud till projektering, tillverkning och montage.

BIM handlar enkelt uttryckt om att all information om projektet finns samlat på ett ställe, vilket sparar arbete och underlättar kommunikationen mellan alla inblandade.

"En planering i papper är inte i realtid. Vi har uppföljningen synkad mot planeringen varje dygn, vilket gör vårt BIM-verktyg levande och skarpt varje dag" - Thomas Axelsson

Större förståelse och bättre kommunikation

När informationen visualiseras i en 3D-modell i ett tidigt skede kan kunden titta på olika stomlösningar och utifrån det optimeras stommen på bästa sätt. Fördelar som större förståelse och bättre kommunikation leder till effektivare projekt.

I projektets inledning görs planeringen gemensamt med kunden, där man ser på projektet med hänsyn till säkerhetsaspekter och arbetsmoment. När vi visualiserar kan vi också samgranska smidigt med andra discipliner i totalentreprenaden.

I början av ett projekt simulerar Benders Byggsystem montaget och gör den tidmässiga planeringen på detaljnivå. Planeringen ligger sen till grund för fabrikens planering av tillverkningen som i sin tur genererar en ritningstisplan. Vid avrop av element från fabrik används också en transportmodul som visar vilka väggar som ska gå iväg på vilken bil.

Smidigare arbetsprocess

Sammantaget ger BIM på Benders Byggsystems sätt en effektivare och smidigare process för alla inblandade genom hela projektet.

"Tack vare BIM ha vi kontroll på varje steg i projektet och kan ge våra kunder en problemfri leverans" - Carl-Johan Lillieros

Vi är övertygade om att BIM är här för att stanna. Har man en gång börjat använda BIM och sett fördelarna med verktyget genom hela processen vill man inte gå tillbaka.