Benders Byggsystem

Benders Byggsystem tillverkar och monterar prefabricerade stomlösningar i betong som passar alla typer av byggnader. Industribyggnader, logistikanläggningar, idrottshallar, handelscentra, flerbostadshus och kontor är några exempel på projekt som vi har lång erfarenhet av.

Vi erbjuder en helhetslösning för prefabricerade stomsystem där vi ansvarar för projektering, projektledning, tillverkning och stommontage. När vi är med er i ett tidigt skede skapas de bästa förutsättningarna för ett lyckat och kostnadseffektivt projekt.

Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom BIM, en arbetsmetod som på ett strukturerat sätt hanterar och samlar alla information om projektet på ett ställe. BIM som arbetsmetod bidrar till en säkrare och mer ekonomiskt leverans för att ex. hinder och störningar identifieras innan de uppstår.

Fördelarna med prefabricerade stommar och hallar i betong är många. Att tillverka stommen i fabrik går snabbare än att platsbygga och monteringsarbetet kan utföras av betydligt färre personer. En snabb process innebär också ett snabbare färdigställande.

Milstolpar Benders Byggsystem

2015 Benders Byggsystem grundas efter förvärv av Skanska Stomsystem med fabrik i Strängnäs. Huvudkontor på Tyrgatan i Stockholm etableras.
2016 Benders Byggsystem förvärvar Norbergstrappan AB och har nu egen produktion av betongtrappor
2017 Benders Byggsystem startar produktion i Uddevallafabriken och en Region Väst grundas.
2018 Strängnäsfabrikens grannfastighet förvärvas och fabriken expanderar.
2020 Region Väst etablerar sig i nya kontor i Göteborg
2021 Benders Byggsystem förvärvar konstruktionsbyrån Prekon i Syd AB och har from nu projektering i egen regi.