Balkonger och Loftgångar

Förutom att balkonger och loftgångar ger mervärde för den boende eller anställde kan den förhöja byggnadens fasad. Idag finns många alternativ för utsmyckning - inglasning, räcke, skärmar osv.

Våra balkongplattor tillverkas av massiv betong. Balkongen bärs upp av exempelvis pelare eller dragstag beroende på byggnadens utformning och funktionskrav vilket ger en minimal köldbrygga.

Loftgångar är förutom en kostnadseffektiv entrelösning, även en uppskattad liten yta utanför dörren som nyttjas till allt från barnvagns- och cykelparkering till dekoration med enklare möblemang. Vi erbjuder snygga lösningar för Loftgångar till ditt flerbostadhus, äldreboende eller studentbostad.

För utsmyckning av trappor, balkonger och loftgångar erbjuder vi kundanpassade och säkra räcken och handledare. Se vårt utbud av räcken och handledare.