Bakom väggarna i fabriken

I fabriken i Strängnäs tillverkas både enkla betongelement och stommar med avancerade fasadutformningar. Kombinationen är unik och gör att Benders Byggsystem kan erbjuda sina kunder en komplett leverans.

I vår fabrik i Strängnäs har vi utvecklat produktionsmetoder som vi är ensamma om i branschen. Vi har bland annat line-tillverkning av element i en hall, som till skillnad från en traditionell uppsättning tillåter stora variationer i produkterna utan att störa flödet. Samtidigt kan vi tillgodoräkna oss de vanliga fördelar som en line-tillverkning ger. Detta i kombination med våra konventionella tillverkningar ger oss bättre förutsättningar att hantera både stora kundanpassningar och höga kvalitetskrav.

Produkter med högre komplexitet som till exempel sandwichväggar med grafisk ytbearbetning, som du kan läsa mer om här, tillverkas i en anpassad traditionell väggall, medan standardfasader går i line-tillverkning.

En betongyta är allt annat än trist

Idag finns stora möjligheter till intressant fasadutformning. Till exempel med grafiska fasader där varje element får ett grafiskt tryck i valfritt mönster och i olika toner av grått. Betongen kan också gjutas mot en gummimatris som ger olika utseenden. Vad sägs om fjällpanel eller ett vågigt utseende på bostadshuset?

Exempel på fasadlösningar i några av våra projekt hittar du under våra referensobjekt. Mer om våra olika ytbearbetningar kan du läsa om här.

"Jag älskar lukten av färsk betong!" - Niklas Jonsson

Under 2013 gjordes en rad åtgärder i produktionen för att ytterligare höja produktiviteten i fabriken. Det innebär bland annat nya rutiner för drift, underhåll och uppföljning samt att vi har utvecklat organisationen. Nu har vi ännu bättre möjligheter att leverera ett bra slutresultat för våra kunder.

Vi på Benders Byggsystem hjälper dig gärna att uteckla ditt projekt från ritbordet till en färdig byggnad. Varm välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.