Benders Byggkraft

Benders Byggkraft levererar högkvalitativa prefabricerade betongbyggnader till den svenska kraftindustrin i form av ställverk och transformatorstationer.

Helhetsleverantör - vi erbjuder en helhetslösning där vi själva projekterar, konstruerar, har egen tillverkning av väggarna samt eget montage. Därmed är vi med från ax till limpa vilket ger beställaren en smidig byggprocess och framförallt en väldigt fin slutprodukt.

Projekt

I våra byggnader som görs i prefabricerad betong förvaras känslig utrustning som transformerar ut ström till landets hushåll och företag.

Kunder

Slutkunden är i regel statliga eller kommunala beställare i form av exempelvis Svenska Kraftnät, EON och Vattenfall.

Kontakt

André Dam, Marknadschef, 010-888 22 01 andree.dam@benders.se
Robert Nihlén, VD, 010-888 22 02 robert.nihlen@benders.se

Några referensprojekt